Fufragnadi - emprendissadi da prova

25 JuliFach­ver­ant­wortung100%

Fufragnadi - emprendissadi da prova

Fufragnadi - emprendissadi da prova 1 fin max. 5 dis, Cuira u studio regiunal

1 fin max. 5 dis, Cuira u studio regiunal

Tge èn las pussaivladads?
  • En las differentas partiziuns da RTR dain nus la pussaivladad da far in fufragnadi / in emprendissadi da prova

Tge spetgain nus?
  • Bunas enconuschientschas d'in idiom rumantsch a bucca (ed en scrit)

  • Per il fufragnadi mercantil u informatica: frequentà a fin almain l'emprima classa dal stgalim superiur

  • Per il fufragnadi schurnalistic u tecnic: avair absolvì ina furmaziun professiunala u ina scola media e sche pussaivel experientscha da lavur

  • Durada: 1 fin max. 5 dis

Tge offrin nus?
  • RTR porscha fufragnadis per giuvnas e giuvens che vulan far in emprendissadi mercantil u l'emprendissadi d'informatica.

  • Plinavant vala la purschida da fufragnadi era per persunas che han interess d'emprender ad enconuscher la lavur schurnalistica u tecnica ma era per persunas cun l'opziun da vegnir a lavurar tar RTR

Schurnalissem da qualitad è nossa fatschenta principala e nossa passiun. Nus essan redacziunalmain libers, promovain la creativitad e purschain bler spazi per concepir chaussas novas e d'auta qualitad.

Far medias

Il schurnalissem da qualitad è tar nus era digital. Perquai sondain nus novas pussaivladads ed experimentain cun novas furmas e novs formats: digital, interactiv e crossmedial. Nus concepin al puls dal temp ed al gnerv dal public.

Concepir la digitalisaziun

Nus inscuntrain in l'auter a moda colleghiala, lavurain autonom e gidain individualmain a furmar noss clima da lavur. Noss success sa basa era sin las fermezzas persunalas e sin las qualitads professiunalas da tuttas collavuraturas e tuts collavuraturs.

Esser uman

Nus cuntanschain e muventain cun noss programs l'entira Svizra. Nus agin cun respect ed a moda independenta; uschia promovain nus la furmaziun da l'opiniun e rinforzain la diversitad. Nus essan loschs da nossa lavur e da nossa contribuziun a la Svizra.

Crear senn

Schurnalissem da qualitad è nossa fatschenta principala e nossa passiun. Nus essan redacziunalmain libers, promovain la creativitad e purschain bler spazi per concepir chaussas novas e d'auta qualitad.

Il schurnalissem da qualitad è tar nus era digital. Perquai sondain nus novas pussaivladads ed experimentain cun novas furmas e novs formats: digital, interactiv e crossmedial. Nus concepin al puls dal temp ed al gnerv dal public.

Nus inscuntrain in l'auter a moda colleghiala, lavurain autonom e gidain individualmain a furmar noss clima da lavur. Noss success sa basa era sin las fermezzas persunalas e sin las qualitads professiunalas da tuttas collavuraturas e tuts collavuraturs.

Nus cuntanschain e muventain cun noss programs l'entira Svizra. Nus agin cun respect ed a moda independenta; uschia promovain nus la furmaziun da l'opiniun e rinforzain la diversitad. Nus essan loschs da nossa lavur e da nossa contribuziun a la Svizra.

Diese Webseite benutzt Cookies, um den bestmöglichen Service zu bieten. Weitere Informationen sind in unserer AGB und in der Datenschutzerklärung zu finden.